Hyra container i Norrköping

Genom Containerexperten får du snabbt offerter på att hyra containrar, redskapsbodar och andra förvaringslösningar i Norrköping. Inom 48 timmar får du ett antal prisförslag att ta ställning till. Du förbinder dig inte till att tacka ja till någon av offerterna som presenteras för dig.

 

 • Jämför offerter på att hyra container i Norrköping
 • Leverans samt upphämtning ingår i priset
 • Avfallet sorteras vid återvinningscentral

 

Tjänsten är kostnadsfri att använda. Nedan kan du läsa mer om vad det kostar och om hur det fungerar.

 

Hyra container Norrköping – Pris

Containerexperten strävar efter att ge våra användare de mest prisvärda offerterna. Vad det kostar att hyra container i Norrköping varierar, beroende på ett antal olika faktorer. Exempel på sådana faktorer är hur länge du ska ha containern, och vilken typ av container du ska ha.

En annan faktor är tillvalen. Vill du ha en container som är låsbar, eller som kommer med el eller avfuktare till exempel, så kommer det sannolikt att kosta mer.

Vid större arbeten, och projekt som du är ute i god tid med, så kan offerten ibland vara öppen för förhandling.

 

Det här får du slänga – och inte slänga

När du hyr en container för exempelvis en renovering, så levereras normalt en modell som är avsedd för blandat avfall. Hit hör till exempel metall, papper, tyger och trä. Även icke brännbara material som betong och tegel kan slängas, men man får då ha i åtanke att lasthöjden minskar avsevärt.

I dessa typer av containrar bör du inte kasta följande:

 • Asbest
 • Hushållsavfall
 • Däck
 • Produkter med freon
 • Ljuskällor (så som lysrör eller glödlampor)
 • Elektroniskt avfall
 • Kemikalier
 • Och annat som inte faller under blandat avfall.

 

Lasta rätt

När du hyr containern bör du få information om maxvikten. Om den överskrids, kan det bli problem med upphämtning och tömning. Tänk även på att inte fylla containern till kanten.

 

Att tänka på när du väljer uppställningsplats i Norrköping

Det finns ett antal saker som är bra att ha i åtanke när du väljer uppställningsplats. Till exempel:

 • Om containern inte ska ställas på din privata mark så behövs tillstånd. Om det är på annan privat mark krävs tillåtelse från markägaren – om det är på mark som ägs av Norrköping behöver du ansöka om polistillstånd.
 • Vägen till uppställningsplatsen måste vara framkomlig för en tung lastbil. Det innebär bland annat att vägen måste vara tillräckligt bred.
 • Fri yta måste finnas framför och över containern, för leverans och för upphämtning. Tala med din firma om hur mycket utrymme som krävs.

 

Så fungerar det att hyra container i Norrköping genom Containerexperten

 1. Begär offert. En detaljerad uppdragsbeskrivning är att föredra. Sannolikheten ökar då att du får mer träffsäkra offerter.
 2. Jämför offerter. Inom 48 timmar får du svar och kan granska prisförslagen. En rekommendation är att inte bara se till totalpriset. Bättre är att utvärdera de olika posterna i offerten var för sig.
 3. Containern levereras. Containern levereras på anvisad uppställningsplats i Norrköping.
 4. Containern hämtas. Vid hyrtidens slut kommer firman och hämtar upp containern. Våra samarbetspartners hanterar avfallet på miljövänligt vis och sorterar det vid en återvinningscentral. Om du behöver förlänga hyrtiden något, så är firmorna ofta flexibla med det.
Container blå